Jakich narzędzi używać do reklamy klasycznej?

Reklama medialna różni się od innych metod tym, że głównym narzędziem przyciągania uwagi konsumenta jest oglądanie i słuchanie informacji. Dzięki tej metodzie reklama trafia do podświadomości osób, które początkowo nie chciały zwracać na nią uwagi. Materiały reklamowe są zapamiętywane natychmiast po obejrzeniu zdjęcia lub filmu.

Reklama prasowa.

Reklama prasowa obejmuje różne materiały reklamowe publikowane regularnie. Można wyróżnić dwie główne grupy.
1. Reklamy właściwa.
2. Różne publikacje o charakterze ogólnym i reklamowym.
Pod względem wielkości reklama prasowa zajmuje drugie miejsce po telewizyjnej. Do głównych zalet można zaliczyć następujące.
1. Dostępność.
2. Szeroki zasięg odbiorców.
3. Niska cena.
4. Wysoka selektywność odbiorców.
5. Wydajność.
6. Możliwość wielokrotnego oglądania.

Reklama drukowana.

Jest narzędziem reklamowym przeznaczonym wyłącznie do percepcji wizualnej i jest szeroko stosowana podczas różnych spotkań biznesowych, prezentacji, targów i wystaw.
1. Katalog: to drukowana, szyta lub oprawiona publikacja zawierająca systematyczny wykaz dużej liczby produktów, zwykle ilustrowana zdjęciami produktów.
2. Broszura: to drukowana, szyta lub oprawiona publikacja informująca o konkretnym produkcie, lub grupie produktów albo ogólnie o firmie.
3. Ulotka: to niewielkiego formatu publikacja, rozłożona lub wydrukowana na pojedynczym arkuszu, zawierająca jedno- lub dwustronny obraz reklamowanych produktów, lub usług wraz ze szczegółowym opisem.
4. Billboard: to wielkoformatowy, jednostronny, rozkładany druk do zastosowań wewnętrznych. Z reguły jest on poświęcony jednemu produktowi, a w rzadkich przypadkach kilku podobnym produktom.
5. Inne popularne nośniki reklamy drukowanej to: plakaty, kalendarze, pocztówki, koperty, kupony, naklejki i różne reklamy drukowane.

Reklama radiowa.

1. Reklama radiowa (informacja odczytywana przez spikera).
2. Program radiowy o charakterze reklamowym (recenzje, wywiady).
Zalety.
1. Duży zasięg odbiorców.
2. Wydajność.
3. Niskie koszty.
4. Możliwość stworzenia audycji radiowej.
5. Mniej inwazyjna niż reklama telewizyjna.
6. Niska selektywność.

Reklama telewizyjna.

Reklama telewizyjna jest dość drogim narzędziem marketingowym i ma stałą tendencję do zwiększania kosztów. Charakteryzuje się wysokim poziomem pokrycia odbiorców, a także silnym oddziaływaniem na odbiorców (większość ludzi jest skłonna do wizualnego odbioru informacji); choć nie jest ono bardzo wyraźne, ale jest to odbiorca selektywny.
Główne rodzaje reklamy telewizyjnej.
1. Film promocyjny.
2. Reklama właściwa.
3. Reklama ukryta (pośrednia).

Reklama zewnętrzna.

1. Billboardy.
2. Flagi, banery itp.
Podstawowe wymagania dotyczące reklamy zewnętrznej.
1. Ma przyciągać uwagę publiczności.
2. Musi być łatwa do odczytania, zwięzła i zrozumiała.
3. Instalacja reklamy zewnętrznej często wymaga zgody władz lokalnych.

1 thought on “Jakich narzędzi używać do reklamy klasycznej?

  1. Moim skromnym zdaniem reklama klasyczna ma sens i przynosi efekt! Dużo ludzi np. wciąż słucha radia w samochodzie.

Comments are closed.